CHỨNG NHẬN

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT LƯỚI PVC 420D x 500D

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT LƯỚI PVC 420D x 500D

23-01-2017
14:12
( 0 ) Bình luận

Kết quả do TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) cấp.

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT LƯỚI PVC 1500D

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT LƯỚI PVC 1500D

23-01-2017
14:09
( 0 ) Bình luận

Kết quả do TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) cấp.

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT DÂY BẸ KIM HƯNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT DÂY BẸ KIM HƯNG

23-01-2017
14:13
( 0 ) Bình luận

Kết quả do TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) cấp.

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN PHỤ KIỆN TĂNG DÂY

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN PHỤ KIỆN TĂNG DÂY

23-01-2017
14:22
( 0 ) Bình luận

Kết quả do TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) cấp.

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN PHỤ KIỆN KHÓA D CÓ NẸP

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN PHỤ KIỆN KHÓA D CÓ NẸP

23-01-2017
14:23
( 0 ) Bình luận

Kết quả do TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) cấp.

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN PHỤ KIỆN KHÓA D KHÔNG NẸP

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN PHỤ KIỆN KHÓA D KHÔNG NẸP

23-01-2017
14:25
( 0 ) Bình luận

Kết quả do TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) cấp.