DÂY THỪNG

-

Kích thước

¥12 - ¥16

200m/cuôn

Màu săc

Xanh đen, đỏ đen